Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara

Saziva se vanredna sednica skupStine Društva 23.06.2016. godine, sa početkom u 12 dasova, u sedištu Društva u Užicu, Ul. Miloša Obrenovića br. 2.

 

Preuzmite dokument ovde.