Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 15.5.2020.

Preuzmite fajl: Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 15.5.2020.